اساتید آکادمی گردشگری هفتواد کویر

محمد ابراهیم صحتی ثابت

استاد درس آشنایی با پرندگان ایران و پرنده نگری
کارشناس ارشد محیط زیست

علی اکبر عسکری

استاد درس آشنایی با گیاهان
عضو هیات علمی گروه مهندسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی بم

سهیلا شفیعی

استاد درس آشنایی با دوزیستان و خزندگان ایران
عضو هیات علمی  دانشگاه شهید باهنر کرمان

جمشید روستا

استاد درس آشنایی با تاریخ ایران (قبل و بعد از اسلام)
دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان

سید عبدالرضا جعفری صدر

استاد درس آشنایی با تنوع زمین شناسی
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

فریبا اسمعیلیان افشار

استاد درس آشنایی با فرهنگ و اقوام ایران زمین
کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان های باستانی ایران، مدرس دانشگاه

علی اصغر عبداللهی

استاد درس آشنایی با اکوسیستم‌های ایران
عضو هیئت علمی دانشگاه باهنر

داریوش غفاری

آشنایی با بندپایان و پروانه‌نگری

محمد جهانشاهی

استاد درس مبانی اکوتوریسم
دکترای مدیریت کسب و کار، معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمان، مدرس دانشگاه

ایمان رویین دژی

استاد درس اصول تفسیر میراث
مهندسی صنایع از ایران

Master of tourism managemnet (از ایتالیا)

محدثه سادات تهامی

استاد درس آشنایی با بندپایان و پروانه نگری
دکترای جانورشناسی

ناهید احمدی

استاد درس آشنایی با اکولوژی و حفاظت
دانشجوی دکترای تنوع زیستی، پژوهشگر مدیریت اکوسیستم و حیات وحش

مصطفی خبازی

استاد درس جغرافیای طبیعت گردی
عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

سعید خراسانی زاده

استاد درس فنون اسقرار در طبیعت
مربی رسمی پیمایش دره فدراسیون کوهنوردی و قایقرانی

رضا کاظمی زاده

استاد درس آشنایی با تجهیزات طبیعت گردی
مدرس رسمی فدراسیون کوهنوردی

رضا علی اصل

استاد درس آشنایی با پرندگان
کارشناس ارشد جغرافیا و اکوتوریسم، مدرس ملی فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری

نازنین محمدی

استاد درس اصول تفسیر میراث
کارشناس ارشد علوم اجتماعی، مدرس دانشگاه

سید مهدی نبی یان جوردی

استاد درس عکاسی حیات وحش
کارشناس ارشد محیط زیست، پژوهشگر و مولف کتاب فنون عکسبرداری از حیات‌وحش

کرشمه والی زاده

استاد درس آشنایی با جوامع محلی
کارشناسی ارشد مردم شناسی، مدرس دانشگاه

علی قوام

استاد درس مدیریت بحران و پاسخ به شرایط اضطراری
دکترای پزشکی حرفه ای، معاون اداره کل بیمه سلامت

مژده شهریاری

استاد درس شناخت اماکن تاریخی ایران
کارشناسی ارشد باستان شناسی، مدرس دانشگاه

سجاد ابراهیمی میمند

استاد درس مبانی اکوتوریسم
دکترای مدیریت و برنامه ریزی گردشگری، مدرس دانشگاه

امیررضا فروزان یزدانی

استاد درس آشنایی با میراث فرهنگی
کارشناسی ارشد ایرانشناسی

افشین صالحی

استاد درس تاریخ سیاسی اجتماعی معاصر ایران در دوران معاصر
عضو هیات علمی گروه تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

معین آبرین

استاد درس آشنایی با زبان انگلیسی در گردشگری
کارشناسی ارشد مدیریت گردشگری، مدرس دانشگاه

نادر کردی

استاد درس شناخت روحیات ملل
کارشناسی ارشد مدیریت گردشگری، مدرس دانشگاه

عادل اشرف گنجویی

استاد درس مدیریت غذا و نوشابه
مشاور و مدرس گردشگری و مهمانوازی، ارزیاب طرح تطبیق استانداردسازی

جاوید سبحانی

استاد درس آشنایی با انواع تاسیسات گردشگری
مدرس دانشگاه، مدیر گروه هتل های جهانگردی جنوب شرق، رئیس جامعه حرفه ای هتلداران استان کرمان

زهرا محمدی

مدیر بخش آموزش زبان
مدرس زبان انگلیسی، ایتالیایی و زبان‌های باستان

مهسا سلطانی مقدم

استاد درس شناخت صنعت گردشگری
کارشناسی ارشد گردشگری، مدرس دانشگاه

علی جواهری

استاد درس قوانین و مقررات گردشگری
مدرس دانشگاه

احسان کاشانی

استاد درس آشنایی با پستانداران
دکتری محیط زیست، گرایش تنوع زیستی

حمیده افشارمنش

استاد درس آشنایی با اقلیم
دکتری اقلیم شناسی، مدرس دانشگاه

میترا شکاری

استاد درس فن بیان و اصول سخنوری
مدرس حوزه ارتباطات و مذاکره

فرزانه حقیقت

استاد درس آشنایی با اصول بازاریابی و تبلیغات
دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، مدرس دانشگاه

امیرعباس نجفی پور

استاد درس مدیریت کیفیت خدمات در تاسیسات گردشگری
عضو هیات علمی گروه گردشگری دانشگاه بم

عقیل سیستانی

استاد درس آشنایی با صنایع دستی
پژوهشگر و مدرس دانشگاه، نائب رئیس کمسیون گردشگری، فرش و صنایع دستی اتاق بازرگانی کرمان

نوشین نظریه

استاد درس معماری ایران و جهان
دانشجوی دکتری مرمت و احیا ابنیه و بافت های تاریخی، مدرس دانشگاه

مونا کنعانیان

استاد درس اصول تسهیلگری
کارشناسی ارشد مدیریت توسعه، متخصص توسعه کسب و کارهای محلی و پایدار

مهدیه حیدری

استاد درس فرهنگ عامه
کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان های باستانی ایران، مدرس دانشگاه

سعید نقیب پور

استاد درس زبان تخصصی
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی و مدرس دوره های آیلتس

هلیا هاتفی

استاد درس آشنایی با طراحی داخلی و تجهیزات
کارشناسی ارشد معماری داخلی، مدرس دانشگاه

سمیه گلستانی

استاد درس مدیریت و نظارت بر بخش خانه داری تاسیسات گردشگری
کارشناسی ارشد مدیریت گردشگری، سرپرست خانه داری هتل جهانگردی کرمان

خدیجه کریمی

استاد درس ایمنی، بهداشت و پیشگیری از حوادث
کارشناس بهداشت محیط و مشاور بهداشتی هتل

رها ابوالقاسمی

استاد درس آشنایی با ماهیان و آبزیان ایران
کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی، مدیر شیلات استان کرمان

مسعود ادیبان

استاد درس آشنایی با مسیرهای گردشگری ایران

طراح و راهنمای گردشگری تورهای ورودی

حسین انجم شعاع

استاد درس زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد زبان انگلیسی، مدرس دانشگاه

علی ابراهیم نژاد زرندی

استاد درس شناخت موزه های ایران
کارشناس گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان

نگین صادقی نژاد

استاد درس آشنایی با گردشگری نجوم
کارشناسی ارشد  نجوم و اختر فیزیک

سید رضا علوی

استاد درس عکاسی در طبیعت
مدرس دوره های عکاسی