بیشتر ___________________________________________ دوره‌های آموزش مجازی گردشگری و هتلداری ثبت‌نام استانداردسازی تاسیسات گردشگری باشگاه فارغ التحصیلان آکادمی هفتواد کویر ورود دوره‌های آموزشی
مدیریت تشریفات و فنون پذیرایی
ویژه شرکت‌ها، ادارات، سازمان‌ها و ... ثبت‌نام ___________________________________________
___________________________________________ ثبت‌نام گردشگری و هتلداری دوره‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای کارگاه‌ها و سمینار‌های تخصصی ثبت‌نام