تیم آسمانی هفتواد

زنده یاد حامد پوینده

راهنمای طبیعت‌گردی
از اولین راهنمایان طبیعت گردی استان کرمان

پرواز آسمانی: آبان ۹۸

زنده یاد سید مرتضی ضیائی ادیب

کارشناس ارشد گردشگری
مدرس دروس تخصصی گردشگری

پرواز آسمانی: آذر 1401

زنده یاد هادی فهیمی

دکترای تنوع زیستی
استاد درس آشنایی با پستانداران ایران

پرواز آسمانی: بهمن 96