قوانین گردشگری

گردشگری در سند چشم انداز افق 1404

گردشگری در سند چشم انداز افق 1404

گردشگری در برنامه های توسعه

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مواد مرتبط با گردشگری

قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

آیین‌نامه‌های گردشگری

آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعتی ایرانگردی و جهانگردی

آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری

آیین نامه تشکیل کانون ملی هماهنگی گردشگری

آئین نامه راهنمایان گردشگری

آيين نامه نظارت بر تأسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرتي، سياحتي، جهانگردي و زيارتي

دستورالعمل‌های گردشگری

دستورالعمل تخصیص کد شناسه ملی تاسیسات گردشگری

دستورالعمل تعیین نام و ثبت موضوع فعالیت شرکتهای گردشگری

دستورالعمل رسیدگی به شکایات تاسیسات گردشگری- ص 26

دستورالعمل صدور و تمدید کارت مدیران تاسیسات گردشگری

دستورالعمل نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری

دستورالعمل ارزیابی و تائید صلاحیت کارشناسان فرایند ارزیابی طرح تطبیق

دستورالعمل ایجاد و نحوه فعالیت تشکل‌های گردشگری

دستورالعمل اجرایی ساماندهی و مدیریت خانه‌مسافر

دستورالعمل اجرایی آیین نامه راهنمایان

دستورالعمل ارائه خدمات حمل و نقل گردشگری

دستورالعمل اقدامات کنترلی و نظارتی صنوف و امکان عمومی ویژه ماه مبارک رمضان

دستورالعمل ضمانت بانکی دفاتر خدمات مسافرتی

مقررات جدید انتظامی عمومی و اختصاصی مراکز اقامتی

دستورالعمل واحدهای خدماتی سبز سازمان محیط زیست

مقررات اجرایی انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی

شیوه‌نامه‌های گردشگری

شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری

شیوه‌نامه اجرایی ذخیره اتاق و ابطال آن در واحدهای اقامتی

شیوه نامه ساماندهی کسب و کار گردشگری در فضای مجازی

شیوه نامه ارائه خدمات بیمه ای به گردشگران

شیوه نامه صدور گواهینامه گردشگری حلال

چک لیست‌های گردشگری

چک لیست بازرسی بهداشتی از هتل‌ها

چک لیست ارزیابی قابلیت دسترسی هتل ها برای افراد دارای معلولیت

استانداردهای گردشگری

استاندارد خدمات الزامی هتل های 1 تا 5 ستاره

استاندارد آموزش‌های شغلی هتل‌های یک تا پنج ستاره

استاندارد تجهیزات و ملزومات اتاق‌ها و فضای عمومی هتل

استاندارد تکوین و توسعه ویژگی‌های زیست محیطی تاسیسات اقامتی

استاندارد حفاظت و ایمنی در هتل ها

استاندارد خدمات الزامی هتل آپارتمان‌ها

استاندارد خدمات الزامی زائرسراها

استاندارد ویژگی‌های ظاهری و خدمات مجتمع‌ها و واحدهای پذیرایی بین راهی

نظام نامه‌های گردشگری

کدهای جهانی اخلاق جهانگردی

منشور حقوق گردشگر

نظام نامه اخلاقی میهمانان هتل