هفتواد کویر

درباره آکادمی گردشگری هفتواد کویر

آکادمی گردشگری هفتواد کویر یک مرکز آموزشی- پژوهشی است که فعالیت خود را از سال 1393 در راستای توسعه علمی و ارتقای فرهنگ گردشگری، بهبود کیفیت خدمات مهمان نوازی و پاسداشت از محیط زیست در کرمان آغاز نموده است تا بتواند به صورت کاربردی، نیروی ماهر و متخصص در رشته های مورد نیاز صنعت گردشگری و هتلداری را پرورش داده و با ارائه آموزش های کیفی، کاستی های علمی و عملی موجود را برطرف نماید.

ما معتقدیم سیستم دانشگاهی با همه تلاش هایی که در حوزه آموزشی و پژوهشی دارد دچار ضعف کاربردی و عملی در رشته های مرتبط با صنعت گردشگری و هتلداری است، به این ترتیب که علوم آموخته شده در دانشگاه متاسفانه در اغلب موارد صرفا جنبه آموزشی داشته و از حوزه عمل و کاربردهای آن بسیار دور است. در همین راستا باید اذعان داشت در این سیستم به دروس عملی اهتمام لازم ورزیده نمی شود و در برخی موارد نیز درس های آموزشی در عرصه کاربرد منقضی شده و غیر قابل استفاده می باشند. در این بین، حضور در صنعت گردشگری بدلیل ماهیت چتری و ارتباط آن با علوم مختلف و همچنین تاثیرپذیری از شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورها نیازمند کسب دانش به روز  و درک کامل شرایط محیطی بیرونی و درونی می باشد. کسب و کارهایی در این صنعت ادامه حیات موفق خواهند داشت که در کنار کسب تجارب عملی مختلف با علوم تئوریک و آموزشهای نظری نیز آشنا شوند. نظر به اینکه حضور در این صنعت نسبت به سایر صنایع نیازمند حجم سرمایه گذاری زیادی نمی باشد و ورود و خروج از آن با سهولت نسبی صورت می گیرد، کسب و کارهایی پایدار خواهند ماند که آموزشهای لازم در این زمینه را دیده باشند و از روندهای روز دنیا، روش های نوین بازاریابی، برندسازی مقصد و … شناخت درستی به دست آورند و با صاحبان کسب و کار این حوزه در ارتباط باشند.

 ازین رو آکادمی گردشگری هفتواد کویر با رویکردی علمی و کاربردی سعی در ارائه آموزش های تئوری و عملی با استفاده از متدهای روز دنیا و بهره گیری از اساتیدی که به طور همزمان در عرصه آموزش و کسب و کار و مشاوره مشغول به فعالیت هستند را دارد تا  این خلا را برطرف نماید.