منشور اخلاقی

حقوق آکادمی نسبت به فراگیران

 

ما در آکادمی گردشگری هفتواد کویر در تلاش هستیم تا:

*  از اساتید مجرب در دوره های حضوری و مجازی در راستای برگزاری با کیفیت دوره برای بهره بگیریم.

* پیگیر روند آموزشی فراگیران از زمان ثبت نام تا صدور گواهینامه باشیم.

* فراگیران را در جریان آخرین اخبار آموزشی دوره ها قرار دهیم.

* به تقاضاها و خواسته های قانونی فراگیران و مراجعین محترم با رعایت صداقت‏ و دقت، توجه کرده و رسیدگی نماییم.

* از پیشنهادات و انتقادات فراگیران در جهت بهبود عملکرد آکادمی استقبال کنیم.

* محیطی دوستانه، صمیمی و آرامش بخش در آکادمی فراهم آوریم.

* به اصل رازداری، امانت، حفاظت از اسرار، مدارک و اطلاعات و اسناد شخصی متقاضیان پایبند باشیم.

* در راستای پاسداشت محیط زیست، از مصرف هر آنچه با پایداری محیط‌زیست در تضاد باشد، اجتناب ‌کنیم

 

حقوق فراگیران نسبت به آکادمی

ما در آکادمی گردشگری هفتواد کویر انتظار داریم تا فراگیران:

* در تکمیل پرونده آموزشی خود و بارگذاری مدارک مورد نظر در سامانه میراث فرهنگی اهتمام ورزند.

* هزینه آموزشی دوره مورد نظر خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند.

* در کلاسهای آموزشی حضوری/ مجازی حضور به موقع داشته باشند.

* در سفرها و بازدیدهای آموزشی به عنوان بخشی از فرآیند دوره مشارکت فعال داشته باشند.

* به حقوق یکدیگر و کادر آموزشی آکادمی احترام بگذارند.

* در حفظ نظافت کلاس­ها و فضای مجموعه کوشا باشند.

* در راستای حفاظت از محیط زیست، لیوان شخصی به همراه داشته باشند.