وبینار‌‌های آموزشی

وبینار‌‌های آموزشی هفته گردشگری

طرفیت 60 نفر

آشنایی با مسائل حقوقی ویژه دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان گردشگری

فعال در تاریخ 10 مهرماه 99 ساعت 16:00 الی 20:00
طرفیت 10 نفر

تاب آوری اقامتگاهای بوم‌گردی در بحران‌های گردشگری

فعال در تاریخ 9 مهرماه 99 ساعت 16:00 الی 20:00
طرفیت 60 نفر

توسعه روابط گردشگری و صنایع دستی کرمان و ایتالیا

فعال در تاریخ 8 مهرماه 99 ساعت 16:00 الی 20:00
ظرفیت 10 نفر

آشنایی با مسائل حقوقی ویژه اقامتگاه‌های بوم‌گردی

فعال در تاریخ 7 مهرماه 99 ساعت 16:00 الی 20:00

وبینار‌‌های آموزشی طرح توانمندسازی فعالان گردشگری

به اتمام رسید !

شیوه‌های نوین دیجیتال مارکتینگ در گردشگری

فعال در تاریخ 25 خرداد 99 ساعت 16:00 الی 20:00
به اتمام رسید !

چالش‌های حقوقی ویژه راهنمایان گردشگری

فعال در تاریخ 24 خرداد 99 ساعت 16:00 الی 20:00
به اتمام رسید !

ایمنی و بهداشت در تاسیسات گردشگری

فعال در تاریخ 19 خرداد 99 ساعت 16:00 الی 20:00
به اتمام رسید !

مدیریت مقاصد اکوتوریسمی با تاکید بر نقش بوم‌گردی‌ها

فعال در تاریخ 31 خرداد 99 ساعت 16:00 الی 20:00
به اتمام رسید !

مدیریت مقاصد اکوتوریسمی با تاکید بر نقش دهیاری‌ها

فعال در تاریخ 27 خرداد 99 ساعت 16:00 الی 20:00
به اتمام رسید !

چالش‌های حقوقی ویژه دفاتر خدمات مسافرتی

فعال در تاریخ 26 خرداد 99 ساعت 16:00 الی 20:00