پرسش و پاسخ در حوزه استانداردسازی تاسیسات گردشگری

سوالات متداول

1) چرا باید در فرآیند استانداردسازی کیفیت خدمات گردشگری ثبت نام کرد؟

طبق ماده 6 آیین نامه ایجاد، اصالح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری، اخذ پروانه بهره برداری 3 ساله واحد گردشگری منوط به دریافت گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری می باشد. همچنین پس از اتمام 3 سال، تمدید پروانه بهره برداری واحد منوط به بررسی اعتبار مجدد گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری می باشد.

2) اساسا فرآیند استانداردسازی کیفیت خدمات گردشگری دارای چه مزایایی است؟

داشتن این گواهینامه بیانگر این است که واحد گردشگری سطح بالا و باکیفیتی از خدمات گردشگری را ارایه می کند. این امر می تواند در تمامی جنبه های بازاریابی واحد در نظر گرفته شود.

در فرآیند استانداردسازی کیفیت خدمات گردشگری تیم ارزیابی شرکت عامل تطبیق هفتواد کویر، واحد گردشگری را از 3 جنبه :

 • خدمات، تجهیزات و نیروی انسانی
 • تاسیسات و ساختمان
 • ایمنی و بهداشت

مورد ارزیابی و بررسی قرار می دهند و ایرادات احتمالی را مشخص کرده و به واحد به منظور رفع آنها ارایه می کند.

واحد گردشگری حداقل یک ماه و حداکثر 3 ماه فرصت دارد تا ایرادات را در صورت وجود رفع و بهبود دهد. این مساله به واحد گردشگری این فرصت را می دهد که نقاط ضعف و ایرادات خود را شناسایی کند و آنها رو بهبود بخشد. واحد گردشگری فارغ از الزام قانونی، با ارزیابی های تخصصی صورت گرفته می تواند کیفیت خدمات گردشگری خود را ارتقا بخشد و موفق به اخذ گواهینامه استانداردسازی کیفیت خدمات گردشگری گردد.

3) کدامیک از تاسیسات گردشگری مشمول فرآیند استاندارد سازی و اخذ گواهینامه کیفیت استاندارد خدمات می باشند؟

همه تاسیسات گردشگری ذکر شده در آیین نامه ایجاد، اصالح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری، مشمول این طرح می باشند اما در حال حاضر فرآیند ارزیابی در کشور برای واحدهای:

 • هتل ها
 • مهمانپذیرها
 • متل ها
 • هتل آپارتمان ها
 • سفره خانه های سنتی
 • اقامتگاه های بوم گردی
 • واحدهای پذیرایی بین راهی
 • و اقامتگاه های سنتی

صورت می پذیرد و سایر تاسیسات گردشگری به زودی مشمول این فرآیند خواهند شد.

4) کدامیک از تاسیسات گردشگری در آینده نزدیک با تعیین ضوابط ارزیابی و درجه بندی در چرخه استاندارد سازی قرار می گیرند؟

مراکز تفریحی و سرگرمی گردشگری، هتل بیمارستان ها و مجتمع ها و اردوگاه های گردشگری از تاسیساتی هستند که ضوابط آنها در کارگروه های تخصصی مربوطه در اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حال بررسی و انجام است و طی ماه های آتی ضوابط ارزیابی و درجه بندی آنها ابالغ خواهد شد.

5) فرآیند استاندارد سازی به صورت خلاصه به چه ترتیب می باشد؟

پس از تکمیل مدارک و تنظیم قرارداد ارزیابی با شرکت عامل تطبیق هفتواد کویر بازه زمانی برای شروع فرآیند استانداردسازی در نظر گرفته می شود. پس از ارزیابی از واحد گردشگری و ارائه نتیجه آن به واحد در صورت وجود ایراد، واحد بین یک تا سه ماه فرصت دارد تا ایرادات موجود را رفع کرده و بهبود دهد. پس از آن ارزیابی دیگری از واحد تحت عنوان ارزیابی رفع عدم انطباق صورت می پذیرد تا رفع ایرادات واحد بررسی گردد. پس از تایید ارزیابی رفع عدم انطباق (ارزیابی مجدد) مبنی بر رفع ایرادات واحد، گزارش آن توسط مدیر فنی مورد بررسی و تائید قرار گرفته و توسط شرکت عامل تطبیق به اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ارسال می گردد تا در کمیسیون درجه بندی مورد بررسی نهایی قرار بگیرد و در یکی از جلسات این کمیسیون بر مبنای گزارش ارسالی از طرف شرکت عامل تطبیق در خصوص ستاره/ درجه و همچنین گواهینامه استاندارد سازی کیفیت خدمات گردشگری تصمیم گیری صورت می پذیرد. همچنین اگر واحدی در مرحله ارزیابی رفع عدم انطباق نسبت به رفع ایرادات مطرح شده اقدامات لازم را بعمل نیاورده باشد پرونده آن جهت بررسی و اعمال نظر به کمیسون درجه بندی ارسال می شود.

6) اعضای کمیسیون درجه بندی را چه افرادی تشکیل می دهند؟

بر اساس ماده 11 آیین نامه ایجاد، اصالح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری، کمیسیون درجه بندی با عضویت مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان (و یا معاون گردشگری)، نماینده تشکل صنفی گردشگری و نماینده اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در استان ها تشکیل می شود.

7) تعرفه فرآیند استانداردسازی بر چه اساس مشخص می‌شود؟

هزینه استانداردسازی بر اساس نوع، وسعت، خدمات و تجهیزات واحد گردشگری متغیر و طبق تعرفه ارائه شده از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی می باشد.

8) هزینه فرآیند استانداردسازی چقدر می باشد؟

بر اساس تعرفه های ارزیابی طرح تطبیق تاسیسات گردشگری که در سال 1398 از سوی اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام گردید میزان قابل پرداخت برای اخذ گواهینامه استانداردسازی از مبلغ 750 هزار تومان برای یک واحد پذیرایی بین راهی درجه 3 بدون احتساب فضاهای جانبی تا مبلغ 12 میلیون تومان برای یک هتل پنج ستاره متغیر می باشد.

9) آیا تمام هزینه فرآیند استانداردسازی میبایست به صورت یکجا پرداخت شود و یا امکان پرداخت بصورت اقساط نیز وجود دارد؟

مدیران تاسیسات گردشگری می توانند هزینه های مربوط به ارزیابی و استانداردسازی را در سه قسط به صورت قسط اول در هنگام عقد قرارداد به میزان 20 درصد قرارداد ارزیابی، قسط دوم قبل از انجام عملیات ارزیابی اولیه به میزان 40 درصد قرارداد ارزیابی و قسط سوم به میزان 40 درصد قرارداد ارزیابی پس از انجام ارزیابی مجدد پرداخت نمایند. شایان ذکر است پرونده آن دسته از واحدهایی که نسبت به تسویه حساب نهایی خود اقدام ننمایند به کمسیون درجه بندی ارسال نخواهد شد.

10) مدت زمان شروع فرآیند استاندارد سازی تا اخذ گواهینامه کیفیت خدمات چقدر می باشد؟

مجموع بازه زمانی پس از تکمیل مدارک و عقد قرارداد با شرکت عامل تطبیق تا اخذ گواهینامه استانداردسازی کیفیت خدمات گردشگری به صورت معمول بین 6 تا 12 ماه زمان لازم دارد.

11) مدارک لازم جهت ثبت نام در فرآیند استانداردسازی کیفیت خدمات گردشگری شامل چه مواردی می باشند؟

به منظور ثبت نام در فرآیند ارزیابی و عقد قرارداد با شرکت عامل تطبیق هفتواد کویر، لازم است مدارک زیر از طریق وب سایت شرکت به نشانی www.haftvadkavir.com بارگذاری و ارسال گردد:

 1. فرم ثبت نام واحد گردشگری فرم خام (موجود در وب سایت)
 2. کپی پروانه بهره برداری موقت واحد گردشگری
 3. کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر واحد گردشگری
 4. گواهی دوره آموزشی مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری (در صورت وجود)
 5. اسکن کارت مدیریت مدیر واحد (در صورت وجود)

پاسخگوی سوالات شما هستیم