فراگیران ششمین دوره راهنمایان تاریخی-فرهنگی

 • آذین میرزایی
 • شهرزاد خضری
 • الهه روان بخش
 • عباس چمنی
 • راضیه زلفی
 • منصوره منصوری پور
 • زهرا سعید
 • محمدجواد تاج پور
 • محمد حسین قدیری
 • امیرحسین کارگر
 • فهیمه زمانی
 • سروش ایزدی
 • الهام قربانی
 • مهدی شجاعی
 • سمیرا عرب پور
 • شیرین عسکری
 • سعید سالاری شهربابکی
 • صدف دزفولی
 • مژگان ذوالعلی
 • محبوبه جعفری
 • پرتو علامیر
 • نادیا سلطانی نژاد

فراگیران ششمین دوره راهنمایان طبیعت گردی

 • مصطفی عسکری
 • محمد بهابادی
 • هانیه امیر ماهانی
 • احسان مومنی
 • میثم تاج ابادی
 • محمد سرلک
 • نرگس سیاسر
 • سیدامیرحسین میرافضلی
 • محمدولی تکاسی
 • فریده سیدی
 • پروین امیرمحمدی پور
 • مرتضی جعفرزاده
 • ابراهیم معین الدینی
 • حسین کلانتری
 • محمدجواد منظوری
 • محمدرضا جعفرزاده
 • همادخت میرزایی
 • علی اسدی
 • سیدمرتضی ضیایی ادیب
 • علی سعید
 • جابر فدایی
 • هادی موسی نژاد
 • سهیلا دهقان
 • فیروزه صادقی
 • سروش ایزدی