دوره اول, دوره های برگزار شده, راهنمایان زمین گردشگری, ژئوتوریسم

فراگیران اولین دوره راهنمایان زمین گردشگری

  1. بابک رمضان
  2. محسن رضا حسینی
  3. شیوا برومند
  1. ابوذر اکبریان
  2. مسعود عبدی
  3. لادن لک زاده
  1. عبدالرضا ابراهیمی
  2. محمدرضا اکبریان
  3. زینب یوسفی پور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *