دوره سوم, دوره های برگزار شده, راهنمای تاریخی-فرهنگی

فراگیران سومین دوره راهنمایان تاریخی-فرهنگی

 • محبوبه موسوی
 • فاطمه سقازاده
 • نفیسه مصطفوی مقدم
 • فاطمه ابریشمی
 • فاطمه اسکندری
 • امیدرضا صرافی
 • الهام فضلی
 • امید علی مندگاری
 • فاطمه زرواسی
 • کسری احمدی
 • رویا نخعی
 • ساناز السادات حسینی
 • امید ابراهیمی پور
 • اسما پور زنگی آبادی
 • محمدرضا معین الدینی
 • زینب پور محی آبادی
 • نوشین خسرویان
 • مریم شمس الدینی
 • مریم اصل زعیم
 • یسنا دهقانیان
 • فاطمه نیک روش
 • عبدالرضا بهرام پور
 • مرضیه ابراهیم زرندی
 • لاله معین الدینی
 • امیر فروزنده
 • مهران حیدرآبادی پور
 • محمد زاده ابراهیم
 • محمد صادق پور رمضانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *