دوره های برگزار شده, دوره هشتم, راهنمای تاریخی-فرهنگی

فراگیران هشتمین دوره راهنمایان تاریخی-فرهنگی

 1. ایمان سلاجقه
 2. فاطمه السادات جمالی زاده
 3. محمدعلی کارور
 4. ثریا هاشمی
 5. وحید طالبی زاده
 6. مهرداد ناطقی
 • فاطمه مظفری
 • محبوبه علی نقی
 • محمدرضا مرزبان
 • مینا صدفی
 • مهلا رشمه
 • زهرا شجاعی مقدم
 • مونا حسینی
 • سمانه پورنصیری
 • بدری اسماعیل پور
 • ماندانا سعیدی مالکی
 • سحر سعیدی
 • مهری حاجی علی
 • مریم عاقلی
 • ماندانا قلعه اقایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *