دوره های برگزار شده, دوره هفتم, راهنمای طبیعت گردی

فراگیران هفتمین دوره راهنمایان طبیعت گردی

 • وحید استوار
 • مریم نقاش حسینی
 • ارش صمدانی
 • ازاده قادری
 • نوید شفیعی
 • مریم صابری
 • امیرحسین مساحی
 • اشرف سلیمانی
 • اذین احمد زاده
 • مهرزاد دهقانی
 • مهرداد مسرور
 • محمود ثمره افسری
 • مسلم نبیی
 • دانیال مظفرپور
 • تیمور تانوردی
 • احمدرضا ترکزاده
 • محسن پالیز
 • ژاله افشارمنش
 • ارزو ابوالقاسمی
 • حسین سلطانی
 • سمیه طهماسبی
 • نرگس خادم حسینی
 • صدف رادی
 • عبدالرضا افضلی
 • علیرضا جاویدنیا
 • یاسر نقوی
 • محمد احتشام زاده
 • مهدی شادروان
 • مریم شهریاری
 • لیلی رستمی
 • رضا تاج پور
 • بهزاد بابایی
 • علی مباشرزاده
 • هادی شهدایی
 • امید ابراهیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *