دوره پنجم, دوره های برگزار شده, راهنمای تاریخی-فرهنگی

فراگیران پنجمین دوره راهنمایان تاریخی-فرهنگی

 • رویا اسلام کیش
 • امیر عباس غقیلی
 • آرزو ابوالقاسمی
 • علی ابوسعیدی
 • رویا اسلامی محمود آبادی
 • علی داد بهزاد پور
 • رضوان اسماعیل زاده راینی
 • آرزو میرزا حسینی
 • سعید امیر طاهری
 • اکبر ابراهیمی میمند
 • علی عسکری
 • هاله بنی اسدی
 • مریم سنگری
 • فرناز قاسمی
 • طاهر ناظم زاده
 • محمد اسفندیار پور
 • پریسا سروشیان
 • نسریاتی عبدالغنی
 • نرگس خادم حسینی
 • عماد اعتمادی
 • نوشین عبداله زاده
 • محمدرضا اماندادی
 • میترا شکاری
 • عماد اصغری
 • محمد فرامرزپور دارزینی
 • سعید نقیب پور
 • حسین سلطانی
 • ژاله افارمنش
 • محمد جواد یگانه
 • گلنوش جعفرپور
 • صدف رادی
 • وحید استوار
 • فرشته قاسمی
 • ابوالفضل حسن خانی فرد
 • سینا دلدار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *